Bouwkundigwerk

Houtrot reparaties met behulp van epoxypasta’s

Deelvervangingen en laminaties

Vervangen van ramen, deuren, kozijnen en overig timmerwerk

Vervangen van hang- en sluitwerk

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)